Ympäristö uutisia

Ympäristön tilan heikkeneminen siellä missä ihmisen toiminta sitä muuttaa

Komissio iski kirveensä kiveen

Metsät vs ydinvoima

Kuva: Hannu Vilponen

Mielestäni komission pitäisi yhdessä Suomen viranomaisten kanssa tehdä laajan ajan elinkaaritarkastelu 30 vuoden ajalle metsien yhteiskäytön osalle ajatuksena biotalousinvestointien kannattavuudesta.

Jos komission esitys sellaisenaan toteutuu, Suomeen suunniteltujen biotalousinvestointien tielle nousee merkittäviä esteitä. Linjaus tunnustetaan laskelmia tehneiden Suomen viranomaisten osalta kohtuuttomalta. Syynä pidetään biojalostamojen määrää  ja voluumia valmistaa biopolttoaineita fossiilisten polttoaineiden sijaan suhteessa Suomessa kasvussa olevien metsien määrään.

Itse tunnen tässä olevan ristiriidan. Hiilidioksidipäästöjen vähennysvaatimuksia voidaan pienentää kompensoimalla niitä hiilinieluilla. Sellaisiksi luetellaan mm. kasvavat metsät.

Moni yritys on käynyt konkurssin päästökaupoillaan. Se jo on ollut kestämätöntä toimintaa joka ei oikeastaan ollut toimintaa. Ostettiin päästöoikeuksia siihen malliin, että saatiin kuluttaa metsiä ja muita hiilinieluja toden teolla. Eli toimia entisen teollisuuden toimintamallin mukaisesti. Päästökaupan miellän vain virheelliseksi ajatteluksi, jolla tuhotaan metsiä, varsinkin kasvavia metsiä monopolioikeudella ja keskinäisellä ylihinnoittelulla. En ihmettele jos tehtaat ovat investoineet tähän päivään saakka. Se ei ole ollut kansaa ja kasvavaa väestöä ajattelevaa.

Ongelmana on nyt, että komission mallilaskelmat metsien hiilinielusta pohjautuvat Suomessa vuosiin 1990-2009. Monen suomalaisen metsäasiantuntijan mukaan oikeammat lukemat saadaan Luonnonvarakeskuksen tekemistä tuoreimmista metsäinventoinneista. Ne osoittavat paljon kovempia lukemia metsän kasvusta. Tämä juuri on investointien rahoituksesta ja avustuksista päättävien tahojen mörkö.

Jos voimaan tulevat vanhat numerot metsien hiilinielusta, metsien käyttö voi tehdä niistä hiilidioksidin sitojan sijasta laskennallisen päästölähteen. Tällä olisi dramaattiset seuraukset aikeille lisätä Suomessa metsien käyttöä ja rakentaa uusia suuria biojalostamoja puun käytön varaan. Tilivelvolliset ulkomaisten biojalostamojen etsittäisiin esiin tuomittaviksi.

Taas jos uudet numerot kasvavista metsistä toteutuvat, määrätyn aikavälin jälkeen kestämättömän biotalous-polttoainekäytön tiedetään kuluttavan metsät loppuun. Joudutaan palaamaan vuosien 1990-2003 mallilaskelmiin metsien hiilinielusta, vai ehditäänkö ennen kuin metsien monimuotoisuus kärsii niin ettei ehditä. Saadaan vain aikaan korvaamatonta vahinkoa tulevalle polvelle. Huom! Tälle kasvavalle ja fiksulle sukupolvelle. Metsät häviävät. Muutokset metsissä jälkeen voimallisten biotalousinvestointien olisivat niin dramaattisia, että ne nähtäisiin heti seuraavan vuosikymmenen aikana. Se on varmaa, että metsienomistajien lapset alkavat suojelemaan tulevaa metsäomaisuuttaan. Kyse on vain ehtimisestä.

Jouduttaisiin palaamaan entiseen uusiutumattomien (fossiilisten) polttoaineiden käyttöön määrätyn aikavälin jälkeen. Myös ydinenergian tuotantoa lisättäisiin tämän kannattamattoman liikkeen jälkeen. Tätäkö viranomaiset hakevat ulospääsytieksi Talvivaara-sotkujakin ajatellen?

Kuka pystyy sanomaan, että pantataan fossiiliset polttoaineet juuri tuon määräajan jälkeen käytettäväksi?

Niin ei tule tapahtumaan. Vaikka luvattaisiin niin. Polttoaineiden ja muun energian käyttö tulee lisääntymään niin kauan kunnes se on täysin kestämätöntä. Käyttöä ei maailmanlaajuisesti voi millään tavalla valvoa. Eikä pian myöskään pikkuruisessa Suomessa tulevaisuudessa.

Jos Suomessa saadaan ohjattua energian käyttöä uusiutuvien polttoaineiden suuntaan, se onnistuu ainoastaan metsien kustannuksella. Täytyy löytää jokin muu syvätieteellinen ratkaisu oikealle energian käytölle. Hyvät aikeet täytyy nyt laittaa puntariin yhdessä Sipilän ajatuksien. Monikansalliset yhtiöt tuottamassa Suomen raaka-aineista edullista biopolttoainetta suomalaisille kuulostaa utopialta.

Asiaani on valottanut paljon syvänmeren tutkimus.

Mainokset

lokakuu 17, 2016 Posted by | Uncategorized | Jätä kommentti

Lasten innolla uudistumaan

Halosen Eero oikeassa vieraskolumnissaan 23.1.2014.
Lähde:www.forum24.fi

UUTISET STSKK

23_1_2014_eero_halonen

Eero Halonen. BusinessOulu liikelaitoksen puheenjohtaja, kesk. Kuva:://www.forum24.fi/assets/images/23_1_2014_eero_halonen.jpg

Kun juttelemme menneestä ajasta, niin lähes kaikki kokevat, että ennen asiat olivat hyvin. Tämä on hyvä inhimillinen ominaisuus, joka antaa paljon anteeksi itselle ja muille. Mielenkiintoista on kuitenkin, että me samat ihmiset koemme jostain syystä nykytilan huonompana ja tulevaisuuden jopa pelottavana.

Poikkeuksen tekevät lapset, jotka nauttivat täysillä jokaisesta hetkestä uupumukseen saakka ja uskovat pelottomasti tulevaisuuden tuovan kaikkea hyvää. He ovat ennakkoluuttomia, oppivat leikkien ja erehdystenkin kautta jatkuvasti uutta. Testaavat jatkuvasti rajojaan ja kykyjään. He selvästi nauttivat uudistumisesta.
Yksinkertaistettuna mikä tahansa yhtiö on vain numerosarja kaupparekisterissä ja se perustehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Voitosta maksetaan tietysti veroa yhteiskunnan käyttöön.
Lisäksi menestyvä yritys työllistää ihmisiä ja tarjoaa tuotteillaan tai palveluillaan monenlaista mielihyvää ja lisäarvoa asiakkailleen.
Yrityksen toiminta on yhtä hyvää kuin sen henkilökunnan asenteet, ahkeruus ja yritysjohdon tuloksenteon nälkä. Ilman menestyvää yritystoimintaa yhteiskuntamme rattaat eivät pyöri. Yrityksen menestys ei ole automaattista – pitkäjänteinen menestys vielä vähemmän…

View original post 157 more words

tammikuu 23, 2014 Posted by | Uncategorized | Jätä kommentti